How to fix Ubuntu 12.04 LTS bugs

While installing a new server on my work this week, I found 2 most irritating (and non-professional) bugs in the LTS release (latest version) Ubuntu 12.04 (server).

“Signal out of range” when starting grub after server installation

Fix: Boot from the live cd and open a terminal. Assuming your ...

View comments.

more ...

Install JBoss AS 7 on a Debian 6 VPS

I followed the following steps, all instructions as root ofcourse:

First install the JDK package for Linux:

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-x64.tar.gz
mkdir /usr/lib/jvm/  
tar zxvf jdk-7-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm/

set it as default:

update-alternatives --install /usr/bin ...

View comments.

more ...


Handige UNIX commandos

Bij het configureren van een Linux server (LAMP/LNMP stack op mijn VPS) zoek je vaak een paar commandos voor bepaalde taken. Hier zal ik een paar handige opsommen die ik vaak gebruik:

Tar.gz een directory (output file komt in de directory waarin je op dat moment zit):

tar ...

View comments.

more ...

Ubuntu: root password workaround

Mocht je ooit je root password van je Ubuntu installatie vergeten zijn, maar wel (fysieke) toegang tot de desbetreffende computer hebben, kan je via deze workaround het wachtwoord van de root-user aanpassen, zonder het oude wachtwoord te hoeven weten!

  1. Start de pc op
  2. Als de bootloader (GRUB) laad, druk op ...

View comments.

more ...