Artikel: Is cloud computing de toekomst?

Voor het vak SOTA (State of the Art) binnen mijn opleiding Informatica aan de Hogeschool Rotterdam, heb ik een artikel geschreven waarin diverse aspecten van Cloud computing uitgelicht worden. Het is voornamelijk vanuit de invalshoek van Security en Privacy geschreven, maar ook aspecten als Kosten en Beheer komen aan bod ...

View comments.

more ...

How to auto-generate Doctrine db migrations

Because I always seem to forget this (for Symfony 1.4 btw).
(this assumes you have a running system with an existing database)

  • First, edit schema.yml

  • Then run this from the command line:

symfony doctrine:generate-migrations-diff
  • Then run:
symfony doctrine:build --all-classes

A migration will be generated in /lib ...

View comments.

more ...

Install JBoss AS 7 on a Debian 6 VPS

I followed the following steps, all instructions as root ofcourse:

First install the JDK package for Linux:

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-x64.tar.gz
mkdir /usr/lib/jvm/  
tar zxvf jdk-7-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm/

set it as default:

update-alternatives --install /usr/bin ...

View comments.

more ...