Voor het vak SOTA (State of the Art) binnen mijn opleiding Informatica aan de Hogeschool Rotterdam, heb ik een artikel geschreven waarin diverse aspecten van Cloud computing uitgelicht worden. Het is voornamelijk vanuit de invalshoek van Security en Privacy geschreven, maar ook aspecten als Kosten en Beheer komen aan bod. Voor de geïnteresseerden: hij is hier te vinden, veel leesplezier toegewenst!

Hier in elk geval de introductie:

"Je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen als je het over een online service hebt: de Cloud. Waar vroeger bij het woord Cloud nog aan een wolk gedacht werd, gaat het tegenwoordig om een compleet paradigma van IT infrastructuur.
Dat het nu niet meer over een letterlijke wolk gaat, wil echter niet zeggen dat het begrip minder ongrijpbaar is; het wordt te pas en te onpas gebruikt als verkoopterm en hierdoor is de waarde van het begrip zelf in twijfel te trekken.
De hamvraag is natuurlijk of Cloud services de toekomst zijn en welke argumenten hier voor of tegen te vinden zijn. Dit is wat in dit artikel door mij uiteengezet zal worden."Comments

comments powered by Disqus